Zátěžové epoxidové stěrky, podlahové nátěry, nátěry na beton a nátěry na garáže, průmyslové provozy, dopravní koridory, chodby, kanceláře, prodejny a skladiště.


Povrchové úpravy nosných podlah poskytují dlouhodobou ochranu, snadnou údržbu a vzhled.


Ochranná funkce krycí vrstvy zachovává a podstatně vylepšuje užitné hodnoty podkladu. Podstatné jsou vlastnosti jednotlivých materiálů, které určují odolnost vůči otěru a tlaku, omezení skluzu, ochranu proti korozi a odolnost vůči působení louhů, solí, rozpouštědel nebo jiných agresivních chemikálií. Nezanedbatelnou rolí je v dnešní době také odpovědný přístup k životnímu prostředí, ke zdraví zpracovatelů a zejména i konečných uživatelů. Většina výrobků má atest GEV (Sdružení pro kontrolu emisí v materiálech používaných v interiérech) a nese označení EMICODE® EC 1 PLUS, což je nejvyšší možná záruka ochrany proti dlouhodobému uvolňování škodlivých látek do ovzduší.

Další vlastnosti povrchových úprav nosných podlah:
• jednoduchá aplikace,
• dlouhodobá životnost a využití,
• snadná údržba,
• komfort a zdraví (výrobky s velmi nízkým podílem emisí EMICODE ® EC 1 PLUS bez obsahu VOC),
• šetrnost vůči životnímu prostředí.