GDPR

Informační povinnost správce osobních údajů

 

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost 1Step – podlahy, s.r.o., IČ: 242 87 075, se sídlem Za Hládkovem 98/6, 169 00 Praha, vedené u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka C 193169, e-mail info@1step.cz, tel. 792 314 936 (dále jen „Společnost“).

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě oprávněného zájmu, a to za účelem možnosti kontaktování Vaší osoby Společností.

Společnost zpracovává poskytnuté osobní údaje v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Společnost není oprávněna zpřístupnit poskytnuté osobní údaje třetí osobě.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.