Page 17 - Katalog_2016_prezentace
P. 17

Reference - renovace historických podlah

Klementinum

V rámci revitalizace areálu Národní knihovny v budovách
Klementina řešíme veškeré podlahy doslova „od podla-
hy“. V nově rekonstruovaných kancelářích se pod masivní
dubovou podlahou nachází tesařské podlahové podkladní
konstrukce, kde za využití liaporu a OSB desek nahrazuje-
me dosloužené švárové zásypy.

Místnosti, kde byly nalezeny historické parketové podlahy,
mnohdy zničené necitlivou předchozí rekonstrukcí, odbor-
ně restaurujeme v kooperaci s Národním památkovým
ústavem. V této fázi řešíme cca 4000 m2 podlah, nejčas-
těji masivních dubových a historických replik a renovací
vlysů a vídeňských křížů.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21