Page 14 - Katalog_2016_prezentace
P. 14

REFERENCE Reference - výrobní a čisté prostory

•	 Agrostroj Pelhřimov: pokládka 2500 m2 kancelářských pro-
  stor + 600 m2 vrátnice přírodního linolea, exteriérová čistící
  zóna

•	 Technologický park Lochovice: aplikace 2 vrstev vysoce kva-
  litního epoxidového nátěru v prostorách o velikosti cca 500m2

•	 Saint Gobain, Hořovice: 400 m2 antistatického PVC s vytaho-
  vaným soklem, 100 m2 zátěžové podlahy TILT (puzzle)

•	 Laboratoře FN Motol, Praha

•	 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Suterénní prostory
  MPI a PET

•	 Žilní klinika, Praha 2

                                  www.1step.cz
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19